Naird Farm Road, The Nedge - Shropshire Star - 12 November 2016