Green Lane, Newport - Shropshire Star - 14 November 2016